Verzorging planten

Voor alle kamerplanten geldt dat met voldoende aandacht en zorg de levensduur van de plant aanzienlijk verlengd wordt en de plant er mooier bij staat. Voor alle planten die Koolhaas potplanten in zijn assortiment heeft is één keer in de week verzorging voldoende.

“In den tegenwoordigen tijd, waarin de strijd om het bestaan, niet alleen den man, maar vaak zelfs ook de vrouw en het kind tot onophoudelijk werken aanspoort, waardoor bijna alle aanraking met de natuur verloren gaat, vormen somtijds enkele planten den eenigen zwakken band tusschen den mensch en de natuur”

Leiden, januari 1897. H. Witte

Verzorging, calathea’s | palmen | varens

Top